(Last Updated On: 21 marca 2011)

Czy udzielenie koncesji na działalność w energetyce może zostać uzależnione od złożenia zabezpieczenia?

TJAtb2 nUSs - Kiedy udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia majątkowego

Więcej … Źródło: Kiedy udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia majątkowego