(Last Updated On: 6 grudnia 2011)

Przepisy ustawy emerytalnej, regulujące zasady przyznawania renty rodzinnej, wymagają, aby zmarły miał w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli nie miał ustalonych takich uprawnień, renta może być przyznana wówczas, gdy w dacie śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.


Więcej … Źródło: Kiedy ZUS przyznaje rentę rodzinną

Oceń artykuł