(Last Updated On: 15 grudnia 2010)

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, jeżeli istnieją przyczyny uniemożliwiające jego zawarcie. W razie wątpliwości, czy takie przyczyny występują, kierownik może zwrócić się do sądu.


Więcej … Źródło: Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu

Oceń artykuł