(Last Updated On: 10 marca 2011)

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny biotechnologicznej spółki Euroimplant w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A, C, D – podał KNF w komunikacie.

Więcej … Źródło: KNF zatwierdził prospekt emisyjny Euroimplantu