(Last Updated On: 15 kwietnia 2011)

Zakaz używania kolejnych substancji psychoaktywnych, m.in. pochodnych amfetaminy, wchodzących w skład dopalaczy, wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, do której posłowie wprowadzili w piątek senacką poprawkę.

7b fjnn7gyQ - Kolejna nowela w sprawie dopalaczy - do prezydenta

Więcej … Źródło: Kolejna nowela w sprawie dopalaczy – do prezydenta