(Last Updated On: 6 kwietnia 2011)

Ministerstwo Skarbu Państwa wypłaciło już ponad półtora miliarda złotych tytułem rekompensat za mienie zabużańskie.

vSoAK85OvFQ - Kolejni Zabużanie dostaną rekompensaty za utracone mienie

Więcej … Źródło: Kolejni Zabużanie dostaną rekompensaty za utracone mienie