(Last Updated On: 12 stycznia 2011)

Komenda Główna Policji do dialogu konkurencyjnego w przetargu na zaprojektowanie, uruchomienie i serwis systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych administracji państwowej do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru (..)


Więcej … Źródło: Komenda Główna Policji zaprasza spółki do przetargu

Oceń artykuł