(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane przez poszczególnych członków komisji rewizyjnej.

JmAQ6MDARDY - Komisja rewizyjna w gminie jest organem kolegialnym

Więcej … Źródło: Komisja rewizyjna w gminie jest organem kolegialnym