(Last Updated On: 30 listopada 2010)

Jeśli po zakończeniu kampanii wyborczej i uregulowaniu wszystkich zobowiązań komitetowi wyborczemu pozostały środki finansowe, powinny one zostać przekazane na rzecz funduszu wyborczego lub instytucji charytatywnych.


Więcej … Źródło: Komitet wyborczy musi przekazać nadwyżki finansowe

Oceń artykuł