(Last Updated On: 21 listopada 2011)

W wypadku koncesji na usługi publiczne przedsiębiorca przejmuje całe ryzyko gospodarcze związane z tą działalnością lub jego większość. Jeśli natomiast zostaje mu udzielone zamówienie publiczne, gros niebezpieczeństw rynkowych może pozostać przy zamawiającym.


Więcej … Źródło: Koncesja na usługi publiczne oznacza przejęcie przez przedsiębiorcę całego ryzyka

Oceń artykuł