Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych znacznie rozszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do przekazania informacji o dłużnikach do Biura Informacji Gospodarczej.

kVPcA2 0C6Y - Kredyt bankowy można uzależnić od podania informacji gospodarczych

Więcej … Źródło: Kredyt bankowy można uzależnić od podania informacji gospodarczych