(Last Updated On: 18 sierpnia 2011)

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso SA opublikowała wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2011/2012. Spółka osiągnęła ponad 10 mln zł przychodów netto oraz 2,98 mln zł zysku netto, przy dynamice wzrostu zysku netto o ponad 112 %

Więcej … Źródło: Kredyt Inkaso – najlepszy wyniki w historii

Oceń artykuł