(Last Updated On: 14 lipca 2011)

Posiadanie przez pracownika tzw. grupy inwalidzkiej zobowiązuje pracodawcę do stosowania wobec niego obniżonych norm czasu pracy. Nie dotyczy to wszystkich stopni niepełnosprawności, ale tylko tych wyższych, tj. znacznego i umiarkowanego. Zasady stosowania skróconych norm czasu pracy ulegają (..)

Więcej … Źródło: Krótsza dniówka robocza dla niepełnosprawnego

Oceń artykuł