(Last Updated On: 20 lipca 2011)

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty albo spełniała warunki do ich pobierania. Jej wysokość jest dzielona przez liczbę osób mających prawo do tego świadczenia.


Więcej … Źródło: Kto ma prawo do renty rodzinnej po ubezpieczonym

Oceń artykuł