(Last Updated On: 22 marca 2011)

Który z podmiotów: pełnomocnik zgromadzenia wspólników czy rada nadzorcza, ma pierwszeństwo w reprezentacji spółki z o. o. przy zawieraniu umów z zakresu prawa pracy z członkami zarządu?


Więcej … Źródło: Kto reprezentuje spółkę przy zawieraniu umów o pracę z członkiem zarządu

Oceń artykuł