(Last Updated On: 18 listopada 2011)

Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości i wdrażanie reform nauki i szkolnictwa wyższego, uchwalonych w poprzedniej kadencji, to priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którym ponownie kieruje Barbara Kudrycka.


Więcej … Źródło: Kudrycka: innowacyjność i wdrażanie reform to priorytety nowej kadencji

Oceń artykuł