(Last Updated On: 29 marca 2011)

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zobowiązuje zamawiającego do podania bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert, kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Więcej … Źródło: Kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia publicznego trzeba podać przed otwarciem złożonych ofert

Oceń artykuł