(Last Updated On: 16 grudnia 2010)

Przyjęcie waluty euro jako środka pieniężnego w Polsce może pociągnąć za sobą likwidacją Rady Polityki Pieniężnej oraz zmianę organizacji Narodowego Banku Polskiego.


Więcej … Źródło: Legalność i gospodarność Narodowego Banku Polskiego sprawdzi Najwyższa Izba Kontroli

Oceń artykuł