(Last Updated On: 4 kwietnia 2011)

Lekarze, na których sąd lekarski II instancji nałożył karę upomnienia i nagany przed 2010 r., będą mogli odwołać się do Sądu Najwyższego.

qMyhtqU3qwc - Lekarz z naganą odwoła się do Sądu Najwyższego

Więcej … Źródło: Lekarz z naganą odwoła się do Sądu Najwyższego