(Last Updated On: 23 maja 2011)

Zamiast kasacji lekarzowi będzie przysługiwać apelacja od wyroku sądu lekarskiego II instancji. Taka zmiana wcale nie musi oznaczać, że będzie łatwiej odwołać się od jego wyroków.

O65KExLp8Uw - Lekarz z naganą sprzed 2010 roku odwoła się do Sądu Najwyższego

Więcej … Źródło: Lekarz z naganą sprzed 2010 roku odwoła się do Sądu Najwyższego