(Last Updated On: 2 maja 2011)

Podczas korzystania z niedawno zakupionej kuchenki mikrofalowej doszło do wybuchu, a przy okazji uległo zniszczeniu ubranie osoby, która znajdowała się w pobliżu. Czy producent kuchenki ponosi odpowiedzialność za szkodę i zapłaci odszkodowanie

m X1FGH5vts - Licencjodawcy również odpowiadają za szkodę

Więcej … Źródło: Licencjodawcy również odpowiadają za szkodę