(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Zakres tytułów dłużnych zmieniony przez rozporządzenie w ocenie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast narusza zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Według nich reguły obliczania długu powinna określać ustawa

naxq9lE8skg - Limit zadłużenia samorządów trzeba określić w ustawie

Więcej … Źródło: Limit zadłużenia samorządów trzeba określić w ustawie