(Last Updated On: 10 stycznia 2011)

Przepisy ustawy nie wskazują wprost, że rodzice adopcyjni nie muszą dołączać zaświadczenia lekarskiego przy ubieganiu się o becikowe.


Więcej … Źródło: Luka w prawie utrudnia rodzicom adopcyjnym otrzymanie becikowego

Oceń artykuł