(Last Updated On: 8 marca 2011)

Gminy będą musiały dostosowywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy do map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego sporządzonych przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.


Więcej … Źródło: Mapy powodziowe wyznaczą granice obszarów przeznaczonych pod zabudowę

Oceń artykuł