(Last Updated On: 27 maja 2011)

Rząd powinien wprost powiedzieć bezrobotnym, że to z ich pieniędzy wypłaca specjalne górnicze świadczenia. Nie boi się ograniczyć wypłat z Funduszu Pracy, ale brak mu odwagi, by ukrócić przywileje

98V PrSRRdU - Marczuk: Specemerytury dla górników wypłacane kosztem bezrobotnych

Więcej … Źródło: Marczuk: Specemerytury dla górników wypłacane kosztem bezrobotnych