(Last Updated On: 12 lipca 2011)

Zarząd MCI Management SA, działając na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 24/ZWZ/2011 z dnia 30 lipca br. rozpoczyna odkup akcji własnych spółki MCI.
„Kurs giełdowy akcji naszej spółki kształtuje się obecnie poniżej wartości jej aktywów (..)

Więcej … Źródło: MCI Management SA rozpoczyna odkup akcji własnych

Oceń artykuł