(Last Updated On: 18 maja 2011)

Niemiecka kanclerz Angela Merkel opowiedziała się za harmonizacją wieku emerytalnego oraz regulacji dotyczących urlopów w krajach strefy euro. Zdaniem Merkel powinno to być jedną z konsekwencji obecnego kryzysu wspólnej waluty i ratowania zadłużonych krajów.

RZhoCYcqplQ - Merkel za harmonizacją wieku emerytalnego w strefie euro

Więcej … Źródło: Merkel za harmonizacją wieku emerytalnego w strefie euro