(Last Updated On: 12 maja 2011)

Kancelaria Prezydenta zakończyła pierwsze konsultacje nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw. Nowe przepisy mają regulować m.in. sposoby wpływu mieszkańców na funkcjonowanie organów samorządu czy wprowadzać mechanizmy współpracy władzy lokalnej.

4nQJJnth01M - Mieszkańcy zdecydują o pracach samorządu

Więcej … Źródło: Mieszkańcy zdecydują o pracach samorządu