(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Ministerstwo Finansów planuje obniżyć deficyt sektora finansów publicznych do 0 proc. PKB w 2015 roku i utrzymywać go przeciętnie na tym poziomie, dopóki dług w relacji do PKB nie spadnie do 40 proc. PKB

Więcej … Źródło: Ministerstwo Finansów planuje obniżyć deficyt sektora do 0 proc. PKB w 2015 r.

Oceń artykuł