(Last Updated On: 26 maja 2011)

Publikowanie w internecie informacji o prowadzonych badaniach klinicznych, umożliwienie ich uczestnikom dochodzenia roszczeń oraz wprowadzenie przejrzystych procedur związanych z wydawaniem pozwoleń – zakłada projekt ustawy, który przygotował resort zdrowia.

nUMp3n4 gBA - Ministerstwo Zdrowia chce zmienić zasady prowadzenia badań klinicznych

Więcej … Źródło: Ministerstwo Zdrowia chce zmienić zasady prowadzenia badań klinicznych