(Last Updated On: 28 stycznia 2011)

1 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej


Więcej … Źródło: Możesz korygować e-fakturą

Oceń artykuł