(Last Updated On: 11 marca 2011)

Warto negocjować z firmą windykacyjną reprezentującą wierzyciela bardziej korzystne dla dłużnika zasady uregulowania istniejącego już zobowiązania, zamiast zaciągać nową pożyczkę na spłatę dotychczasowych zadłużeń.


Więcej … Źródło: Można się domagać umorzenia długu i odsetek od istniejącego zobowiązania

Oceń artykuł