(Last Updated On: 24 października 2011)

Firma Gold Solution, oferująca szkolenia z inwestycji w produkty finansowe, zachwala swoją ofertę, porównując się m.in. do Pioneer Pekao TFI. W jednej z reklam firma wskazuje, że osoba, która w lipcu 2007 roku zainwestowała 20 tys. zł w fundusz Pioneer Akcji, po czterech latach ma tylko 9732 zł. Gdyby inwestowała w fundusze z kategorii akcji spółek polskich według strategii zalecanej przez Gold Solution, miałaby 32 192 zł.


Więcej … Źródło: Można żądać zaniechania emisji reklamy porównawczej

Oceń artykuł