(Last Updated On: 22 stycznia 2011)

Resort skarbu rozpatrzył 42 z 51 wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa, ubiegające się o pomoc publiczną na restrukturyzację lub modernizację. 18 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację ministra skarbu, a 24 odrzucono


Więcej … Źródło: MSP rozpatrzyło 42 wnioski w sprawie pomocy dla przedsiębiorstw

Oceń artykuł