(Last Updated On: 2 marca 2011)

Wydłużony o rok pobyt czasowy dla cudzoziemców oraz szybsze wydawanie zezwoleń na pobyt w Polsce, to tylko niektóre ze zmian zaproponowane przez MSWiA. Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach jest aktualnie w konsultacjach międzyresortowych. Potrwają one do 14 marca br.

8gnJVbESReQ - MSWiA proponuje ułatwienia dla cudzoziemców mieszkających w Polsce

Więcej … Źródło: MSWiA proponuje ułatwienia dla cudzoziemców mieszkających w Polsce