(Last Updated On: 21 października 2011)

Inwestowanie w wartość (value investing) jest, obok growth investing, jednym z dwóch głównych stylów inwestycji w akcje opartych na analizie fundamentalnej. Najważniejszą cechą tego stylu jest dobór do portfela spółek uznawanych za tanie według jednej lub kilku metod analizy fundamentalnej, najczęściej mnożników C/Z i C/WK

Więcej … Źródło: Myśleć jak Warren Buffet

Oceń artykuł