(Last Updated On: 6 maja 2011)

Wody mineralne, źródłowe i stołowe nie mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego ich skład chemiczny i właściwości muszą spełniać wymagania jakościowe określone przez ministra zdrowia.

41lPPRVQXxQ - Na butelce musi być podany rodzaj wody

Więcej … Źródło: Na butelce musi być podany rodzaj wody