motomi
(Last Updated On: 28 marca 2017)

Każdy ubezpieczający swój samochód staje przed dylematem – wykupić tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC czy także dodatkowe AC? Zanim zdecydujesz się na zakup autocasco u konkretnego ubezpieczyciela, warto sprawdzić, na jakie czynniki najlepiej zwrócić uwagę.

Wycena jest ważna

Wiele zależy od kwoty, na jaką wartość pojazdu wyceni towarzystwo ubezpieczeniowe. Co ciekawe, u różnych ubezpieczycieli te wartości mogą być inne, ponieważ brane pod uwagę czynniki nie są identyczne. Niektóre towarzystwa wyceniają pojazdy na podstawie wartości podanej przez klienta, inne posługują się średnimi wartościami aut wygenerowanymi przez systemy Audatex i Eurotax.

Jest to ważne, ponieważ od wartości samochodu będzie zależała nie tylko składka, ale i potencjalne odszkodowanie, które możesz dostać z tytułu ubezpieczenia AC. Zaniżona wartości pojazdu może się przełożyć na niższe kwoty wypłacanego odszkodowania.

Zakres ubezpieczenia

Jedną z rzeczy, które trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności, jest zakres ubezpieczenia, czyli to, za jakie zdarzenia ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność. Najlepiej wczytać się dokładnie w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Dobre ubezpieczenie AC powinno obejmować m.in. uszkodzenie pojazdu wskutek zdarzenia drogowego spowodowanego przez ubezpieczonego, uszkodzenie pojazdu wskutek innych czynników (np. pożaru, powodzi, gradobicia), kradzież pojazdu lub jego elementów (np. wycieraczek, kół, lusterek). Sprawdź też dokładnie wyłączenia, czyli katalog zdarzeń, w przypadku których polisa AC nie będzie działać.

Ubezpieczeniu AC nie podlegają np. sytuacje, w których kierowca uszkodził samochód, prowadząc go bez odpowiednich dokumentów lub pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, kiedy skradziono samochód, w którym pozostawiono kluczyki i dowód rejestracyjny, albo gdy auto brało udział w wyścigach.

Można też zdecydować się na ubezpieczenie typu minicasco albo po prostu dołączyć do podstawowego zakresu polisy dodatki, takie jak NNW, pakiet Assistance, ubezpieczenie szyb lub opon.

Wycena szkody i naprawy

Ubezpieczyciele najczęściej dają możliwość naprawy szkody objętej AC dwojako – albo w systemie bezgotówkowym (gdzie to warsztat rozlicza się z ubezpieczycielem), albo gotówkowym (robisz to sam na podstawie kosztorysu przygotowanego przez ubezpieczyciela). Wariant bezgotówkowy jest najczęściej droższy, ale też mniej kłopotliwy.

Dobrze jest również zainteresować się, czy wycena szkody będzie dokonywana na podstawie cen oryginalnych części czy zamienników z uwzględnieniem amortyzacji (czyli np. czy wypłata odszkodowania za wymianę uszkodzonego zderzaka w kilkuletnim aucie będzie pomniejszona o jego koszt). Od tego oczywiście zależy też wysokość składki.

Suma ubezpieczenia

Koniecznie zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, którą ubezpieczyciel może wypłacić z tytułu szkód. Obejmuje ona najczęściej cały okres ubezpieczenia, czyli po każdym zdarzeniu ta pula się zmniejsza. Niektóre towarzystwa dają możliwość skorzystania z odnawialnej sumy ubezpieczenia, co oznacza, że kwota ta pozostaje bez zmian pomimo kolejnych szkód. Wiąże się to jednak z podwyższeniem składki.

Udziały własne i franszyza

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia AC możesz określić wysokość udziału własnego, czyli że np. 10% kosztu naprawy każdej powstałej szkody będziesz pokrywał sam. Obniża to wysokość składki, ale warto zastanowić się, czy naprawdę będzie to opłacalne, ponieważ wpływa także na wysokość wypłacanego później odszkodowania. Szczególnie dotkliwe może się to okazać w przypadku kradzieży auta.

Składkę może obniżyć również franszyza (integralna i redukcyjna), ale to także wpływa na wysokość odszkodowania. Franszyza integralna określa kwotę, poniżej której odszkodowanie nie będzie wypłacane (czyli np. jeśli wynosi ona 500 zł, a koszt naprawy szkody mieści się w granicach tej kwoty, właściciel pojazdu musi zapłacić za nią z własnej kieszeni). Franszyza redukcyjna określa natomiast wysokość potrąceń odszkodowania.

Najważniejsze przy wyborze ubezpieczenia AC jest to, by można było dopasować je do swoich potrzeb, zwłaszcza jeśli kupujesz nowe auto (jeśli planujesz taką zmianę, zajrzyj tu: https://motomi.pl/). Pamiętaj też o dokładnym prześledzeniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, by uniknąć przykrych niespodzianek.