(Last Updated On: 28 października 2011)

Przepisy dają prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki prawo karania przedsiębiorców, którzy nie wypełniają obowiązków. Jakie są zasady wymierzania kar pieniężnych? Czy przewidziano też możliwość nakładania kar na kierownika przedsiębiorstwa?

Więcej … Źródło: Na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego może być nałożona kara

Oceń artykuł