(Last Updated On: 2 maja 2011)

Bez zgody osoby zainteresowanej nie można publikować jej danych osobowych, jeżeli toczy się w stosunku do niej postępowanie przygotowawcze lub sądowe.

wDeGTXRKy 4 - Na publikację danych osobowych musi być wyraźna zgoda podejrzanego

Więcej … Źródło: Na publikację danych osobowych musi być wyraźna zgoda podejrzanego