(Last Updated On: 13 maja 2011)

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia przeprowadzenia zebrania.

EvFS1J xs2k - Na złożenie pozwu zaskarżającego uchwałę spółdzielni mieszkaniowej jest 6 tygodni

Więcej … Źródło: Na złożenie pozwu zaskarżającego uchwałę spółdzielni mieszkaniowej jest 6 tygodni