(Last Updated On: 2 grudnia 2011)

Sąd orzekający w sprawie o ustalenie prawa, w tym wypadku podstaw wpisu do księgi udziałów, musi dokonać dokładnego ustalenia stanu faktycznego.


Więcej … Źródło: Nabycie udziałów w spółce musi być zgodne z procedurą zapisaną w umowie

Oceń artykuł