(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Warunkiem nabycia prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego dworców kolejowych jest wykonanie przez samorząd ich remontu lub przebudowy w terminie określonym w umowie.


Więcej … Źródło: Nabywanie dworców przez gminy sposobem na oddłużenie

Oceń artykuł