(Last Updated On: 27 kwietnia 2011)

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece nie wprowadzi rewolucyjnych zmian w obrocie mieszkaniami na rynku deweloperskim, może jednak lepiej zabezpieczyć nabywców lokali i odformalizować proces ich nabywania.

8LM Xytoeio - Nabywanie nowych mieszkań od dewelopera: przy umowie o podział hipoteki nie jest wymagana zgoda banku

Więcej … Źródło: Nabywanie nowych mieszkań od dewelopera: przy umowie o podział hipoteki nie jest wymagana zgoda banku