(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Przepisy antykorupcyjne dla samorządowców są niejasne. Samorządowcy apelują, żeby o ich losie decydował niezawisły sąd.

Nup7FxMg620 - Nadal rządzą radni z zarzutami

Więcej … Źródło: Nadal rządzą radni z zarzutami