(Last Updated On: 31 grudnia 2010)

Materiał, który zawiera informacje niejawne, powinien zostać oznaczony klauzulą tajności. Oznaczenie następuje poprzez umieszczenie na materiale odpowiedniej klauzuli.


Więcej … Źródło: Nadawanie klauzuli tajności: łatwiej oznaczymy materiały niejawne

Oceń artykuł