(Last Updated On: 22 marca 2011)

Jak pokazały wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, bankowość należała w 2010 roku do branż o najwyższych zarobkach. Mediana wynagrodzenia brutto wyniosła w niej 4 400 PLN i była o 700 PLN niższa od mediany w branży IT, w której zarobki były najwyższe. Jednocześnie były one o 1 600 PLN wyższe od płac w służbie zdrowa.

Więcej … Źródło: Najlepiej zarobisz w bankowości

Oceń artykuł