(Last Updated On: 21 listopada 2011)

Członek spółdzielni mieszkaniowej, który wybudował dom jednorodzinny z własnych środków, może domagać się przeniesienia na niego prawa własności tego domu także wtedy, gdy spółdzielnia naruszyła prawo przy nabywaniu gruntu – uznał Sąd Najwyższy.


Więcej … Źródło: Naruszenie prawa przy zakupie działek nie przekreśla uwłaszczenia

Oceń artykuł