(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Naruszenie przez sprzedawcę wymogów związanych ze sprzedażą nie wpływa na ważność udzielonej gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.


Więcej … Źródło: Naruszenie przez sprzedawcę zasad dotyczących udzielenia gwarancji nie będzie wpływać na jej ważność

Oceń artykuł