(Last Updated On: 11 lipca 2011)

Przy ocenie, czy rzeczywiście doszło do naruszenia dóbr osobistych, decydują kryteria obiektywne, a nie subiektywne odczucia osoby żądającej ochrony prawnej.


Więcej … Źródło: Naruszeniu dóbr osobistych: Subiektywna ocena nie wystarczy

Oceń artykuł